LopendVuur

Kerkbalans: periodiek geven

 

In het kort: periodiek geven houdt in geven via een akte, voor minimaal 5 jaar. Bij overlijden stopt het automatisch. Het voordeel is, dat de periodieke gift fiscaal geheel aftrekbaar is, terwijl bij 'normale' giften een aftrekdrempel geldt van 1% van het inkomen.


Waarom deze extra informatie nu?

Als eerste: de huidige mogelijkheden zijn aantrekkelijker dan vroeger. Ten tweede: de kerk hoopt dat u bij een hogere fiscale aftrek uw gift verhoogt.

De akte hoeft niet meer door een notaris te worden opgemaakt. Via een onderhandse akte kunt u met de kerk een vijfjaarlijkse gift overeenkomen. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Een overeenkomst opmaken voor een klein bedrag is fiscaal niet interessant. Het college van kerkrentmeesters heeft besloten om vanaf een jaarbijdrage van 250 euro de mogelijkheid te bieden tot het opmaken van een onderhandse overeenkomst. Dit is de gemiddelde bijdrage die nodig is om de begroting sluitend te krijgen.

Hoe komt de overeenkomst tot stand?

Als u hier doorklikt kunt u zelf uw eigen gegevens in de overeenkomst invullen. De vaste gegevens van de kerk zijn al ingevuld. Het is een document in tweevoud. U kunt geen wijzigingen in het document opslaan. Nadat u het hebt ingevuld, moet u het dus zelf printen. De kerk vult later het transactienummer in. Het geprinte document ondertekent u en uw eventuele partner op beide exemplaren en stuurt u op naar het onderstaande adres van de Kerkrentmeesters. Daarna krijgt u één exemplaar ondertekend door de kerk terug. Voor de wijze van betalen vult u het gebruikelijke toezeggingformulier van Kerkbalans in. Daar verandert niets in. Wel staat het totaalbedrag voor minimaal vijf jaar vast. Het formulier biedt ruimte om een langere periode dan vijf jaar te kiezen. Wij raden dat niet aan. Enerzijds, omdat uw eigen financiële positie in de toekomst wel eens zou kunnen veranderen. Anderzijds omdat het niet voorspelbaar is hoe de fiscale aftrekmogelijkheden over vijf jaar zijn. De overeenkomst is opgemaakt volgens het model van de Belastingdienst. Leest u de toelichting die erop staat s.v.p. goed door.

Protestantse gemeente Hoogland - Amersfoort Noord

College van Kerkrentmeesters

IBAN-nummer: NL 80 RABO 0373722834

Voor vragen of hulp kunt u mailen naar: fondsencvk@pknamersfoortnoord.nl.

Telefoonnummer 033-4807450