LopendVuur

Nieuwsbrieven

Lopend Vuur stopt per 1-1-2022; doorstart mogelijk??

Ja, u leest het goed! Ons kerkmagazine Lopend Vuur verschijnt in december 2021 voor de laatste keer! Althans in de huidige vorm. Ruim een jaar geleden was het al de vraag of we Lopend Vuur overeind konden houden. De aanleiding toen was het vertrek van Jaap Deinum als eindredacteur. Een nieuwe eindredacteur bleek toen heel moeilijk te vinden. Wat waren we blij dat Loes Menke en Rubina Plenk bereid waren om dit op te pakken! Ze bruisen van enthousiasme en ideeën voor het ombouwen van Lopend Vuur naar een toekomstbestendige vorm.

Maar dat kunnen ze onmogelijk met z’n tweeën. De redactie is in de afgelopen maanden drastisch uitgedund. Dat betekent dat Rubina en Loes nu veel te veel zelf moeten doen. Alle energie ging zitten in maar weer een editie van Lopend Vuur maken. Tijd voor het bedenken hoe de ombouw naar een toekomstbestendige vorm kan plaatsvinden was er al helemaal niet. Maar belangrijker nog: er zijn geen mensen opgestaan, die samen met hen, de schouders hieronder willen zetten. In de afgelopen weken heb ik daarvoor meerdere oproepen gedaan in de nieuwsbrieven, als mededeling in de kerkdiensten en via het persoonlijk benaderen van mensen. Maar dat heeft niets opgeleverd.

En zonder een goede ondersteunende redactie heeft Lopend Vuur geen toekomst. 

Met pijn in het hart kunnen we als Algemene Kerkenraad nu niet anders dan de conclusie trekken dat Lopend Vuur in de huidige vorm niet kan doorgaan. Hoe graag we het blad ook zouden willen behouden, als er geen mensen hiervoor beschikbaar zijn, dan houdt het helaas op. En dat na zoveel jaren!

Komt er nog iets voor terug?

Eerlijk gezegd weet ik dat nog niet. Dat hangt er vooral vanaf of er mensen zijn die hieraan mee willen werken. Maar we denken hier alvast over na en hebben al twee opties in beeld:

  1. Een samenwerking met het kerkblad van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA), Drieluik. Contacten zijn gelegd. De bereidheid om hierover in gesprek te gaan, is er bij de PGA. Dit leidt zeker niet op korte termijn tot een resultaat. Maar wie weet waar dit in de verdere toekomst toe gaat leiden.
  2. Een nieuw te maken blad, dat bijvoorbeeld 2x per jaar verschijnt en mooie verhalen vertelt over onze kerkgemeenschappen en de mensen die daarbij betrokken zijn. Dit blad kunnen we dan wellicht ook richten op speciale momenten of activiteiten.

 Ziet u nog meer of andere mogelijkheden, laat het me weten.

Nieuwsbrieven

Wat zeker wel blijft, zijn de nieuwsbrieven. Daar vindt u alle nieuws van onze wijkgemeenten. Als u de nieuwsbrieven nog niet krijgt, dan is het stoppen van Lopend Vuur een mooie aanleiding om u hiervoor aan te melden, dat kan onderaan deze pagina.

En natuurlijk kunt u geïnformeerd blijven via de websites van de wijkgemeenten.

De Veenkerk
Het Brandpunt
De Inham

En voor de activiteiten die we gemeenschappelijk doen is er de website www.lopendvuur.net.

Voor concrete activiteiten verwijs ik ook graag naar de website www.zindex033.nl. Hier vindt u een overzicht van Amersfoortse activiteiten rond kerk, geloof en levensbeschouwing.

Maar ik blijf optimistisch. Ik heb goede hoop dat we mensen kunnen vinden die willen bouwen aan een vernieuwende opzet voor Lopend Vuur. Qua opzet waarschijnlijk heel anders, maar wel zodanig dat we in beeld brengen welke mooie kerkgemeenschappen en kerkmensen er schuilen onder de paraplu van PKN Hoogland/Amersfoort Noord.

Heb u daarvoor ideeën? Wilt u daarover doorpraten? Neem s.v.p. contact met me op!

Rest mij om alle mensen die vele jaren hebben meegewerkt aan Lopend Vuur heel hartelijk te bedanken. Of het nu gaat om mensen in de redactie, mensen die de bezorging, advertenties of financiën hebben geregeld, bezorgers van het blad, ledenadministratie, adverteerders etc. etc. Heel hartelijk bedankt!

 

Henk Veldhuis
Voorzitter Algemene Kerkenraad Hoogland/Amersfoort Noord
06-22463660
Henk.Veldhuis@inham.net

 

Aanmelden Nieuwsbrieven 

Er worden 1 of 2-wekelijks nieuwsbrieven verstuurd. Deze nieuwsbrieven bevatten veelal korte mededelingen die nu vaak op het liturgieboekje worden vermeld, maar die voor een breder publiek interessant zijn. Voorbeelden hiervan zijn de aankondigingen van nieuwe activiteiten of geheugensteuntjes voor komende activiteiten, berichten over lief en leed, korte oproepjes; kortom alles wat zich leent voor het korte, actuele nieuws wat elke week weer anders is.