LopendVuur

Beleidsplan Algemene Kerkenraad (2023-2028)

In 2023 heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort Noord (PG HAN) het nieuwe beleidsplan ‘2023-2028’ vastgesteld. De Algemene Kerkenraad is het overkoepelende bestuur van de drie wijkkerken Het Brandpunt, De Veenkerk en De Inham. In het beleidsplan zijn afspraken vastgelegd over hoe de wijken willen samenwerken.

Dit beleidsplan vindt u hier

 

Op weg naar een vitale geloofsgemeenschap voor
Hoogland / Amersfoort-Noord

De wereld waarin wij als kerk staan is volop in beweging en de grote maatschappelijke ontwikkelingen laten onze kerkgemeenschap niet onberoerd. We leven in een welvarend land, maar de (inkomens) verschillen nemen toe. Het ledenaantal loopt terug, maar steeds meer mensen zijn op zoek naar de zin van het leven. De werkdruk lijkt steeds groter te worden, terwijl de behoefte om bewuster te leven toeneemt. We krijgen ongelooflijke hoeveelheden aan gegevens te verwerken waarvan het steeds moeilijker is te bepalen wat waar is en wat niet. En daar bovenop komt de coronacrisis die ons uitdaagt om tot aanvullende vormen van contact te komen. 

Deze ontwikkelingen raken onze kerkgemeente. Een vraag die steeds vaker wordt gesteld is welk antwoord wij als kerkgemeenschap hebben op deze ontwikkelingen?

Om deze reden is vanuit de Algemene Kerkenraad Hoogland / Amersfoort-Noord een initiatief gestart om de komende tijd stil te staan bij de toekomst van onze kerk. Dit wordt gedaan in vier thema’s:

1. Financiële toekomst van de kerk
2. Welke organisatie hebben we voor ogen?
3. Organisatie en vrijwilligers
4. Wat betekent dit voor ons komend kerk zijn

In het ‘Kaderdocument Toekomst PgHAN2026’ zijn deze thema’s toegelicht.

U begrijpt, deze vragen kunnen wij zonder u niet beantwoorden, daar hebben we mensen voor nodig uit alle wijken en van alle leeftijden. Er zit ongetwijfeld een thema tussen waar u iets van vindt, waar u een bijdrage aan kunt leveren. Wij verwachten dat elk thema een doorlooptijd heeft van vier maanden en gedurende deze periode kost dit ongeveer twee à drie uur per week. Met thema 1 zijn we al gestart vanwege de urgentie hiervan.

Doet u mee? U kunt zich opgeven bij secretariaat van de Algemene Kerkenraad: akscriba@pknamersfoortnoord.nl

Namens de Algemene Kerkenraad

Harm Blaak                 Het Brandpunt       harm.blaak@hetbrandpunt.net
Gertjan Noordstra       De Inham               gertjan.noordstra@inham.net
Rogier Smith               De Veenkerk          rogier.smith@veenkerk.nl
Johan van der Vorm    Het Brandpunt       johan.van.der.vorm@hetbrandpunt.net