LopendVuur

Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad is de overkoepelende kerkenraad voor de wijkkerkenraden van Hoogland en Amersfoort Noord. Het hart van het kerkenwerk ligt in de wijken: vieren, pastoraat en gemeenteopbouw. De taken van de Algemene Kerkenraad zijn vooral gericht op de zorg voor de samenhang in de gemeente, overkoepelende voorzieningen en taken, en vertegenwoordiging naar externe partijen. Waar samenwerking van de wijkgemeenten meerwaarde oplevert, wordt dit bovenwijks ondersteund.

In 2023 heeft de AK een nieuw beleidsplan vastgesteld.

Dit beleidsplan vindt u hier

 

De samenstelling van de Algemene Kerkenraad is als volgt:

voorzitter: Vacature (per twee maanden door de wijk ingevuld om en om)

scriba: Ilse van Zeewijk

namens de diaconie: Kees Ruissen

namens het College van Kerkrentmeesters: Harm Blaak

namens de pastores: ds. Martin Snaterse 

namens De Inham: Vacature

namens Het Brandpunt: Johan van der Vorm

namens De Veenkerk: Gerrit-Jan Straatsma

 

Contactgegevens:

e:  akscriba@pknamersfoortnoord.nl