LopendVuur

Actie kerkbalans 2024

De actie kerkbalans wordt ook in 2024 voor iedere wijk ondersteund met een eigen folder, waarin mensen uit de eigen kerk aan het woord komen. En u vindt er ook informatie over uw eigen geloofsgemeenschap. Ontvangt u in januari niet vanzelf de folder van uw eigen kerkplek?

Mail dan svp naar onderstaand mailadres, of download de folder hier (vanaf januari 2024): 

Folder Brandpunt

Folder Inham

U kunt het toezeggingsformulier ook hier downloaden. 

Elke bijdrage telt en geeft aan u dat u het kerkenwerk steunt. Wij zijn ons ervan bewust dat velen van u al een hoge bijdrage leveren. Dat is fijn en noodzakelijk. Als u mogelijkheden ziet om uw gebruikelijke bijdrage te verhogen, dan is dat meer dan welkom!

Als u geïnteresseerd bent in wat er zoal financieel omgaat in de kerk, kunt u de begroting hier vinden. 

Namens het College van Kerkrentmeesters
Tom Rodenburg, kerkrentmeester fondswerving
Harm Blaak, voorzitter College van Kerkrentmeesters

Graag maken wij u attent op de mogelijkheden van periodiek geven. Klik hier voor meer informatie.

Heeft u geen bericht over de actie Kerkbalans ontvangen? En wilt u de complete informatie ontvangen? Mailt u dan svp: fondsencvk@pknamersfoortnoord.nl