LopendVuur

Actie kerkbalans 2021: ‘Geef vandaag voor de kerk

Een thema dat voor zich spreekt. Want ook voor de generaties die komen wil de kerk heel graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam voor elkaar zijn. De kerk doet ertoe en is uw steun het waard. Wij willen actieve geloofsgemeenschappen zijn waar leden elkaar kunnen ontmoeten in de vieringen en worden bemoedigd en geïnspireerd. In de kerk worden sacramenten bediend en het is een plek waar iedereen altijd – of u nu lid bent of niet- terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor. Geef daarom aan uw kerk. Zodat uw kerk kan blijven bestaan en geven aan anderen. Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.

De actie kerkbalans wordt ook dit jaar voor iedere wijk ondersteund met een eigen folder, waarin mensen uit de eigen kerk aan het woord komen. En u vindt er ook informatie over uw eigen geloofsgemeenschap. Ontvangt u in januari niet vanzelf de folder van uw eigen kerkplek? Mail dan svp naar onderstaand mailadres, of download de folder hier: 

Folder Herberg Brandpunt
Folder Inham
Folder Veenkerk

Elke bijdrage telt en geeft aan u dat u het kerkenwerk steunt. Wij zijn ons ervan bewust dat velen van u al een hoge bijdrage leveren. Dat is fijn en noodzakelijk. Als u mogelijkheden ziet om uw gebruikelijke bijdrage te verhogen, dan is dat meer dan welkom!

Als u geïnteresseerd bent in wat er zoal financieel omgaat in de kerk, kunt u de begroting hier vinden. 

Namens het College van Kerkrentmeesters
Tom Rodenburg, kerkrentmeester fondswerving
Harm Blaak, voorzitter College van Kerkrentmeesters

Graag maken wij u attent op de mogelijkheden van periodiek geven. Klik hier voor meer informatie.

Heeft u geen bericht over de actie Kerkbalans ontvangen? En wilt u de complete informatie ontvangen? Mailt u dan svp: fondsencvk@pknamersfoortnoord.nl